top of page

Síla Kristova

Dlouhý vývojový proces, který začal před dlouhou dobou na planetě Zemi, se nyní zrychluje. Ježíš se nikdy nevrátí jako Mesiáš, protože se může SÍLA KRISTOVA manifestovat a manifestuje se v každém, kdo je připraven nést ve svém srdci SÍLU KRISTOVU.

Síla Kristova je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2007 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Síla Kristova je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo jeho reprezentantem.

Síla Kristova byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

 

Předpoklady: min. II. st. reiki dle Usui, Koso Rays, Sokaisi, jakýkoliv mistr několika výše vibrujících energií

 

 

Ke stažení:

bottom of page