top of page

KOSO RAYS

Koso Rays je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2009 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Koso Rays je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému.

Koso Rays byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

 

Předpoklady: jakýkoliv mistr několika energií (nejméně tři)

 

Ke stažení:

bottom of page