top of page

Symbol Soran

Symbol Soran byl předán Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem, channelováno Christophem Schellerem

Mistr Saint Germain vysvětlil, že je tento symbol proto, aby posiloval odvahu, dával sílu, rozpouštěl blokády a rozmotal vnitřní zápletky.

Při jednom použití vnímal Christoph sám, že se stalo nejen to, nýbrž viděl během použití obrazy před svým vnitřním zrakem. Obrazy, které souvisely s klientem a týkaly se jeho onemocnění. Když Christoph později o obrazech vyprávěl, klient souhlasil a krátce nato jeho potíže ustaly. Zda to souvisí se symbolem, Mistr Saint Germain nesdělil. Jen připomenul, že symbol může u každého člověka působit jinak.

Jedno je jisté. Naše planeta dosáhla nového vibračního stupně a tento symbol nám má pomoci, abychom s touto novou energií mohli lépe pracovat.Předpoklady: min. II. stupeň reiki dle Dr. Usui

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 800,-

bottom of page