Ama Deus

Ama Deus je silný šamanský léčebný systém, který též napomáhá duchovnímu vývoji. Láska Boha Tupã slouží ke spojení s vesmírem a k předávání energie. Symboly jsou použitelné různým způsobem, i když mají specifické významy Vizualizují se hlavně třetím okem. Energie je předávána také třetím okem a pokládáním rukou.

Systém spočívá na toku energie, který vzniká ze spojení mezi člověkem, Bohem Tupã a Matkou přírodou. Jinými slovy na otevření dveří k přímému spojení s přírodou, např. stromy, zvířaty, kameny, rostlinami, větrem atd. Toto spojení se otevírá zvláštní mantrou.

Stejně jako reiki může být Ama Deus posílán na dálku.

ŠAMAN (Ama Deus – úroveň 2) se stává kanálem pro lásku Boží a přírody (v šamanismu Guarani lze přírodu chápat jako Matku přírodu stejně jako Božství) – šaman se stává prostředníkem mezi nebem a Zemí. Energie je předávána správnou intencí a zasvěcením. Ama Deus tedy nemůže být nikdy použit ke škodě ostatních a může být používán jen zasvěceným člověkem.

Ama Deus může být použit k: ošetření fyzického, duchovního a emocionálního těla našeho, ostatních, zvířat, rostlin atd. v současnosti a na dálku; při pomoci umírajícím v tom smyslu, aby umírající pochopil, že smrt je novým začátkem. Novorozeným pomáhá zabydlet se na Zemi. Ama Deus předává duchovní informace ve snech, umožní cestování do minulých životů a přístup do akašické kroniky.

Počet zasvěcení: 2

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň

Cena: Kč 3 500,-