Rafael-reiki 1–12

Alexander Gottwald

Rafael-reiki vznikl z toho, že různé energie už zemřelých badatelů, jako Dr. Schüssler a Dr. Bach i některých dalších významných lidí, už nemohly být v poslední době nabízeny průmyslem v původní čisté formě. Proto nabízejí původní autoři metody, že dají k dispozici pra-energie své práce, tedy např. Schüsslerovy soli i Bachovy květové esence ve spolupráci s archandělem Rafaelem, jako reiki – tedy jednoduchým zasvěcovacím procesem přenositelné energie. Ukázalo se, že energie těch prostředků bez hmotné substance mohou být daleko jednodušeji a elegantněji použitelné.

Channeling od archanděla Rafaela ke vzniku Rafael-reiki ze září 2004:

Alexander: Co je zvláštní kvalitou Rafael-reiki?

Rafael: Je to oheň Božího léčení. Původní oheň, který spálí vše, co tě dělí od Tvé Boží přirozenosti.

Alexander: Jak je možné, že se u Rafael-reiki pracuje se známými léčiteli, jako Dr. Schüssler, Dr. Bach nebo Vicky Wall?

Rafael: Ruku v ruce mohou andělské a lidské síly učinit mnohem více, než jednotlivec. Všichni tři – Dr. Schüssler, Dr. Bach a Vicky Wall nejsou příliš šťastni ze způsobu, jak se na Zemi zachází se systémy transformace, které vznikly skrze ně.

Alexander: Míníš komercializaci?

Rafael: Ano, také, avšak to je jen jeden aspekt. Co se ukáže vždy, když do popředí vstoupí vydělávání peněz při výrobě prostředků je, že zaostává vibrace prostředků samých.

Alexander: Jaké to má příčiny?

Rafael: To má m.j. tu příčinu, že úmysly oněch lidí, kteří s tím pracují, se ve výrobcích manifestují. A kde ustoupí duchovní zákony při výrobě do pozadí, poklesne vibrace. Skutečně však také existují snahy snížit tak drasticky kvalitu vhodných prostředků, jako Schüsslerovy soli a Bachovy květinové esence, aby se lidé zklamaně vraceli opět k alopatickým lékům.

Alexander: Co je tedy úmyslem Rafael-reiki?

Rafael: Úmyslem Rafael-reiki je očista původních energií a – kde je to v současnosti potřebné – zesílit je, aby byli lidé vybaveni nejlepšími možnými prostředky na svou cestu novým tisíciletím.

Alexander: Milý Rafaeli, děkuji Ti za nádhernou pomoc, přicházející skrze Rafael-reiki.

Rafael: Děkuji tobě a všem lidem, kteří spolupůsobí při rozšiřování Rafael-reiki, aby se tyto nádherné a prospěšné energie staly přístupnými co největšímu počtu lidí.

Počet zasvěcení: dvanáct

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň

Cena: Kč 2 500,-