The Templar Degree

je symbolem jednoty a manifestace Kristova vědomí v našem světě.

Tento symbol byl přijat a předán mistryní reiki a kněžkou Řádu Melchizedka, Darlou Traylor.

Symbol může být předáván knězi (nebo učiteli) Řádu Melchizedka a mistrům reiki, kteří se cítí být povolání k přijetí tohoto symbolu.

Slouží k vyvinutí Kristova vědomí, k pochopení, že vše je propojeno a že jsme všichni nakonec jednotou.

Počet zasvěcení: jedno

Předpoklad:

Pro předávání dál, kněz (nebo učitel) Řádu Melchizedka a pak i ti učitelé Reiki, kteří tento symbol přijali

Cena: Kč 1.000,-