Egyptská kartuše

Kartuše sjednocuje ty archetypální energie, které byly známy a pochopeny dávnými Egypťany a které jsou ztělesňovány identitami a jsou známy ve dnešním světě. Kartuše se chová jako most mezi záležitostmi všedního života a transpersonálním, příp. Vyšším Já, což ji činí důležitou součástí věku vodnáře, věku odpovědnosti. Kartuše spočívá na antickém egyptském (možná ještě starším) vědění a neměla by být zaměňována s tarotovými kartami. Obsah 25 karet: karty 1 – 9 (Osiris, Isis, Horus, Bast, Thoth, Hathor, Nefthys, Ptah a Anubis) reprezentují velké archetypy; karty 11,12,13 a 14 prvky oheň, vzduch, voda a země; karty 15 -25 (Sírius, Lotus, Důtky a berla, Ureus, Okřídlený disk, Blíženci, Sfinga, Skarabeus, Pyramida, Ankh a Spona Isidina) se vztahují spíše na všeobecné a světské energie. Karta č. 10 je Set a reprezentuje všechny formy odporu, setrvání, překážek a nepředvídatelných problémů. Set může poukazovat na osobní nechuť osoby vůči nějakému nápadu, změně nebo záměru.

Antické egyptské symboly, které jsou znázorněny na kartách, v sobě skrývají esenci sil, příp. energií, které vládnou ve vesmíru. Mnozí jsou toho názoru, že Egypťané získali své vědění o těchto silách od nějaké rannější velmi vyvinuté rasy, která byla postupně vzdělávána mimozemšťany z hvězdy Sírius. Symboly, barvy a významy odpovídají nákresům, které byly nalezeny v egyptských chrámech, pyramidách, hrobech a na starých rolích papyru a byly po staletí předávány dle tajné tradice.

Každá jednotlivá karta může být použita pro meditaci, k věštění, léčení nebo k magickým účelům či jako talisman a pokud jsou karty seřazeny do nejrůznějších seskupení mohou posloužit jako vhled do snů či jejich výkladu, k řešení rodinných nebo emocionálních problémů, finančním či obchodním zájmům, k léčení a udržení zdraví, řemeslu a zručnosti, ochraně, duchovnímu hledání nebo pro řešení nejrůznějších hádanek života.

Vibrace jsou přenášeny na karty podvědomě, jakmile se jimi zabýváš a tak určuje podvědomí i pořadí, jak karty při sezení padají. Normálně jsme v životě příliš zatíženi nadměrným používáním logického myšlení a vytváříme bariéru mezi našim vědomím a naším podvědomím. Kartuše ti pomůže dosáhnout jemné rovnováhy, a to vytvořením spojovacího mostu mezi všední osobností a potřebami vnitřního Já.

Počet zasvěcení: jedno

Předpoklad: pro předávání dál mistrovský stupeň Isis Seichim

Cena: Kč 3.000,-