Shamballa – Nový transformační systém

Od ledna 2012 otevíráme nově kurzy Shamballa – Nový transformační systém.

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé a obsahuje zasvěcení:

Shamballa – Nový transformační systém, 4. stupně

World Wide Energy

Dále obsahuje informace pro práci na sobě, zjištění osobního životního úkolu, narovnání vztahů, rušení závislostí, práce s karmickým zatížením, programování, meditace, práce s kyvadlem, s andělskými pomocníky, apod.

Pokud bude zájem, je možné v rámci kurzu reiki rovněž předat zdarma energie Žlutý had pro pomoc v duchovním rozvoji. Podle stupně vyspělosti žáka a jeho zájmu jsou zdarma předávány – zasvěcovány i jiné energie.

Žlutý had – jedná se o znovu obnovenou prastarou energii, která napomáhá v duchovním rozvoji. Lze jí přirovnat k lidskému feng shui. Energie harmonizuje vše, co se děje na fyzické, energetické a mentální rovině. Dává vše do naprosté rovnováhy. Energie pomáhá člověku proniknout do duchovního světa a vytváří soulad se všemi bytostmi a celým vesmírem. Napomáhá navracet ztracené fragmenty člověka.

Termíny kurzů najdete v rubrice „Termíny“.

Cena: Kč 3.000,-

Shamballa – Nový transformační systém lze zasvěcovat i na dálku.


Předpoklady: zkušenost při práci s energiemi nebo jakékoli zasvěcení do některého energetického systému

Počet zasvěcení: 4, vždy s odstupem nejméně 14 dnů

Cena: Kč 1.000,–/1 zasvěcení