Nabídka terapií

Představení terapeutické metody „EVA & EVH“

Terapeutická metoda „EVA & EVH“ je rychlá, velmi efektivní a ke klientovi velmi šetrná. Dokáže působit ve všech rovinách člověka i jeho duše bez jakýchkoliv nároků na znalosti či duchovní vyspělost klienta. V základu v sobě spojuje šest terapeutických technik či jejich prvků. K jejímu zvládnutí však není třeba znalosti ani jedné z nich. 

Těmito metodami jsou:

1.     systemické konstalace

2.    regrese a práce s dušemi

3..    mazání a tvorba programů

4..    vciťování se

5.    terapie odpuštěním

6.    práce s energiemi

Uvedená metoda zefektivňuje terapeutickou práci v tomto smyslu:

1.     prohlubuje působení terapie

2.    k analýze i k samotné práci není třeba konkretizace

3.    zkracuje čas potřebný k terapii4.    nedochází k napojování terapeuta na klienta

K zvládnutí metody „EVA & EVH“ je třeba pouze znalost některé z technik umožňující získávání odpovědí ano/ne a procenta (např. kineziologie, práce s kyvadlem, automatická kresba, channeling a jiné).

Co se klienta týče, pro práci s touto terapeutickou metodou je třeba jen jeho souhlas a svolení jeho duše. Co je však důležité, vyžaduje se jeho aktivní spolupráce na terapii. Není možné, aby tuto práci za něj odvedl terapeut. Vyjímkou jsou pouze děti, a lidé s omezenou schopností vyjádření se. Tam pak je terapie prováděná tzv. v zástupu, ale také za přítomnosti žadatele (rodiče, příbuzní). 

Metoda EVH je velmi dobře kombinovatelná také s jinými metodami diagnostiky (například EAV, pulsní diagnostika, irisdiagnostika a další) a terapiemi.  Ne však dohromady, ale v postupném sledu.

Semináře jsou rozděleny do dvou stupňů pro osobní práci:

1. stupeň – zaměření na pocity, jejich vnímání, zvyšování citlivosti, schopnosti nacítit se a řešení problémů

2. stupeň – hlubší práce na sobě – viz text

Mezi jednotlivými stupni je vyžadována doba praxe, která nesmí být kratší jednoho měsíce. Techniky musí být dobře zvládnuté, procvičené.

Individuální terapie

Nabízím individuální terapii všem potřebným. Terapie může obsahovat léčení energiemi, odblokování kleteb, nevhodných vzorců chování, poradenství v oblasti vztahů, osobního rozvoje, odblokování dyslexie, dysgrafie, apod. pomoc dětem při schopnosti se učit, apod..