Síla Kristova

Dlouhý vývojový proces, který začal před dlouhou dobou na planetě Zemi, se nyní zrychluje. Ježíš se nikdy nevrátí jako Mesiáš, protože se může SÍLA KRISTOVA manifestovat a manifestuje se v každém, kdo je připraven nést ve svém srdci SÍLU KRISTOVU.

Síla Kristova je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2007 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Síla Kristova je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo jeho reprezentantem.

Síla Kristova byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklady: min. II. st. reiki dle Usui, Koso Rays, Sokaisi, jakýkoliv mistr několika výše vibrujících energií

Ke stažení:

SilaKristova.zip

SilaKristova.zip

SilaKristova.pdf

SilaKristova.pdf