Tari

Tari je léčebně poznávací systém s energií ISIS.

Nese v sobě vyšší energetické vibrace a je určen pro duše na duchovní cestě, které hledají své životní poslání a chtějí využít svých schopností k prospěchu sebe i celého vesmíru. Žít v souladu, jednotě a celistvosti podle nejvyšších vesmírných zákonů, kdy je důležité pro každého z nás umět propojit hojnost v materiální i duchovní sféře.

Jedná se o zjednodušenou verzi pro ty, kteří nepotřebují používat vždy jen symboly, ale dokážou se napojit přímo na zdroj a záměr (obrázek, mantra, symbol, zasvěcení do dlaní a čaker). Pracuje i s jinými životy a vesmíry, posílá energii mimo čas a prostor. Uvolňuje dračí sílu a tvořivost. Systém je založen na principu rovnováhy ženské a mužské energie za pomocí pěti živlových energií – dřeva, ohně, země, vody a kovu. Celková energie je spíše jemná a ženská, není agresivní. Hladí a vylaďuje.

Skládá se ze dvou vibračních úrovní. První úroveň má čtyři stupně, druhá tři. Zasvěcují se najednou.

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 1.500,-

Předpoklady: min. Usui reiki II. stupně