Usui-reiki

Zasvěcení na dálku do reiki dle Dr. Usui lze doporučit těm, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit osobně do kurzu, ať už jsou to zdravotní důvody nebo příliš velká vzdálenost. Upřednostňuji osobní přítomnost na kurzu, neboť osobnost mistra je nezastupitelná.

Náplň kurzu na dálku:

l. stupeň – základní pojmy, otevření kanálu pro příjem energie, metodika kontaktního ošetření sebe i druhých

2. stupeň – symboly, jejich použití, zasílání energie mimo čas a prostor, apod.

3. stupeň – mistrovský symbol i jiné symboly pro různé potřeby, mistrovské zasvěcení, různé druhy meditací.

4. stupeň – metodika pro zasvěcování na dálku, další důležité informace.

Počet zasvěcení: dle zájmu 1 – 4.

Předpoklady: kdokoliv

Cena:
1. stupeň – Kč 1.500,-
2. stupeň – Kč 2.500,-
3. stupeň – Kč 5.000,-
4. stupeň – Kč 10.000,-