Unicorn Energy Healing System

Jednorožci byli mezi námi vždycky, když se poprvé na zemi objevil člověk; malby v jeskyních všude na světě ukazují stvoření, podobné koním, s jedním rohem, vystupujícím uprostřed čela. Byli však ještě v naší době pozorováni v Číně, Mongolsku, Egyptě, Evropě, Americe a Kanadě, aby byly jmenovány jen některé země.

V římském umění byla bohyně lovu Diana, v řecké mytologii Artemis, často znázorňována stojíc na voze, který byl tažen mnoha jednorožci.

Jednorožci nyní přicházejí do našeho světa v této době velkých problémů, aby nám předali dárek bezpodmínečné lásky a darovali nám moc uzdravení svými energiemi a energiemi jejich rohu.

Jednorožci žijí zde a nyní mezi námi, ale na vyšší vibrační úrovni, než je ta naše; z tohoto důvodu můžeš jednorožce a jiné astrální bytosti vidět jen tehdy, když je oddělující závěs mezi světy velmi tenký.

Existuje mnoho legend o rohu zvířete. Říká se, že jednorožec pouhým dotykem svého rohu probudí člověka k životu a vyléčí mnoho nemocí a může rozpustit zlé kletby.

Lidé ve své chamtivosti také nevzali v úvahu, že se Země propadne do temnoty, až bude zabit poslední jednorožec. To byl důvod, proč se jednorožci před dlouhou, dlouhou dobou spolu s draky, vílami a všemi přírodními duchy stáhli do astrálního světa.Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: kdokoliv, práce s energií výhodou

Cena: Kč 1.000,-