Éterické květy – Mistrovské květy

Jejich původ vychází od Paramhansy Yoganandy, mistra jógy. Byl Ind a pocházel z velmi nábožensky založené rodiny (hinduismus). Jeho matka brzy zemřela. Již jako dítě chtěl meditovat v Himalájích. Založil v Indii a později ve Státech školy jógy. Žil ve čtyřicátých letech v Kalifornii. Jeho následovníci tyto esence vyvinuli a pojmenovali je po něm.
Mistrovské květy připomínají procházku ovocnou a zeleninovou zahradou. Mnohé z nich jsou nám známé jako květy salátu, jahody, hrušně, jabloně; některé z nich nejsou domácí, jako např. kokosový ořech, fík, datle apod.

Květové esence působí zvláště na děti a kojence. Například květ jabloně podporuje zvláště dobře nemocné děti. Datle opět uvolní plačtivé, zablokované děti a redukuje velkou zmlsanou, jahody stabilizuje pocit sebehodnoty, zvláště když se objeví nový sourozenec nebo při rozdělení rodičů, malina podporuje radostné bytí, pokud má dítě sklon k přemrštěným reakcím.

Květy působí podobně, jako Kalifornské esence, podle zkušeností však bez prvotních reakcí a nejlépe, pokud je sestavena směs jen z esencí Mistrovských květů.

Působí také zvýšená konzumace ovoce, ale sotva lze sníst tolik ovoce, aby byl účinek tak intenzivní, jako je esence.

Tento květový energetický systém je předáván ve dvou úrovních. Při tomto zasvěcení mohou proudit silné energie. Odpovědnost je na zasvěcované osobě.

Počet zasvěcení: 2

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena: Kč 3.000,-