Systém SOKAISI

Systém Sokaisi je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2007 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Systém Sokaisi je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému.

Alcione Radiance byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklady: min. II. stupeň dle Usui, Koso Rays, jakýkoliv mistr nějaké výše vibrující energie

Ke stažení:

SystemSokaisiCesky.zip

SystemSokaisiCesky.zip

SystemSokaisiCesky.pdf

SystemSokaisiCesky.pdf