Světelná síť Země

Značný počet duchovně pracujících lidí provádí denně světelný rituál, někdy až jednu hodinu denně, že ovlivnili, že bude Světlo naší Matky Země (Lady Gaya) navýšeno do následujícího vývojového stupně jemně a ne násilím a ničivě pro lidi.

Vyzýváme každého člověka, aby převzal vlastní odpovědnost a vykonával aktivní službu Světlu, zcela dle svých individuálních možností.

Každá modlitba a každá prosba za někoho je potřebná a zakotví se naprosto nutně v paměti naší světové paměti (Akašická kronika).

Velké tajemství Světla je, že se spojuje po celém světě, lhostejno ke kterému náboženství pracovník Světla náleží.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: žádné

Cena: zdarma pro ty, kteří využívají i jiných mých nabídek