Temperance

Temperance – čti Temperánś je systémem energií, které jsou uloženy v chrámu ticha Boha/Bohyně všeho co je. Je probuzen chtěním dobrého záměru. Systém zní zlatou oktávou. (viz. kniha Mayské orákulum). Osvobozuje od traumat, z neustálého kruhu opakování. Směřuje k osvícení zasvěcené bytosti ve stupních, které odpovídají chtění vzestupu jedincovy duše, Ducha a konkrétní pozice v životě. Je kvantovým zrychlením ve vývoji a mění životní plán.

Je stupňovaný. Síly jsou vyvážené, harmonické, radostné, otevírají dimenze, a to po celé galaxii. Otvírají také paralelní životy a události jdou v jediném okamžiku. Naše vědomí je ale zvyklé vnímat po určitých časových úsecích lineárně, dokonce se nám lidem události zapisují v určitém časovém intervalu, a to rovně předozadním vnímáním. Obvykle si rozumíme s lidmi, kteří mají tento interval stejný, protože události vnímáme ve stejných časových úsecích a zapisují se nám tedy stejné emoce a vjemy. Tento systém časový interval vnímání zkracuje téměř k nule a také otvírá události na jiných dimenzionálních rovinách a napomáhá vnímání do stran, nejen zepředu dozadu. Duše ve své nekonečnosti tyto změny vnímá v celém rozměru. Vybraná část – tedy naše vtělení zde – je pak naším vjemem. Energie pomohou tuto skutečnost pojmout tak, aby člověk, který na to není zvyklý, měl sílu a vibrace i informace vnímat veškeré galaktické a dimenzionální dění. Také, aby si sám určil kde, kdy a co si vybere ke vnímání.

Počet zasvěcení: I. stupeň uživatelský, II. stupeň mistrovský

Cena: Kč 1.500,- za každý stupeň

Předpoklady: jakýkoliv mistr/učitel