Kristovo žezlo

Kristovo žezlo je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2009 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Kristovo žezlo je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému.

Systém Kristovo žezlo byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklady: mistr několika výše vibrujících energií, min. II. stupeň reiki

Ke stažení:

KristovoZezlo.zip

KristovoZezlo.zip

KristovoZezlo.pdf

KristovoZezlo.pdf