Boží pečeť

Autorka: TAISHA TAUMA.

Boží pečeť mi byla předána před několika lety. Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se mi otevřely možnosti naprosto netušené. Propůjčit své tělo Bohu bylo, je a vždy bude jedinečným transcendentálním zážitkem.

Fakta: Boží pečeť činí z člověka novou bytost – pokud tento proces přijme.

Energie jsou naprosto odlišné od reiki nebo podobných energií. Je sice také teplá, ale naprosto jinak, než je známo od životní energie reiki. Člověk se brzy naučí tyto vibrace rozeznávat.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím – energie, informace. Spojení vyvolá autoregulaci – samoléčení = řád, celistvost s jednotou. Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení.

Předpoklady: kdokoliv

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 800,-