Krystal transformace

Tento symbol působí velmi masivně na všech úrovních a proto byste neměli jeho energie podceňovat.

Transformuje vše, ale nejprve ukáže vše negativní a bude vás s tím konfrontovat. Buďte si toho vědomi!

Tento symbol jsem obdržel od Nanebevzatého Mistra Saint Germaina, který je Mistrem sedmého, fialového paprsku. Vlastnosti tohoto paprsku jsou: transformace, vzývání, obřady a rozšíření vědomí.

Předal mi symbol se slovy:

„Věz příteli, toto znamení má sílu, kterou máte také v sobě. Jen ještě nejste schopni tuto sílu vyvolat. Nechť vám to přinese ulehčení a poznání. Pomůže vám poznat vaše slabosti a pracovat na nich. Není to snadná cesta, ale přesto máte sílu touto cestou jí. Důvěřujte své síle, svému vědění a svému vedení.“

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: kdokoliv

Cena: Kč 800,-