Levandulový plamen

Levandulový plamen Bohyně Kwan Jin je součástí Fialového plamene transmutace. Je součástí trojí energie, která je zdrojem tohoto plamene, jmenovitě fialové, ametystové a levandulové. Všechny energie, které vycházejí z fialové, souvisí s transformací, transmutací, očistou nebo božskou alchymií. V případě Levandulového plamene máme většinou co do činění s očistou a božskou alchymií, které čistí nechtěné a obracejí naše zkušenosti do Světla.
Levandulová byla dříve předávána Bohyní Kwan Jin, bodhisattvou soucitu, Chohanovi Fialového plamene Mistru Saint Germainovi. Jedná stále ještě z Fialového paprsku – jako zdroje Levandulového plamene. Levandulový plamen je jemnou verzí fialového s léčivými aspekty a určitým ženským citem k němu. Levandulová mírní negativní energie, pomalu čistí naše pole a přivádí nás zpátky do naší rovnováhy. Čistí blokády, které bychom mohli mít vůči ženskému Božství na základě sociálních nebo náboženských poměrů. Přináší sebou pocit míru a milosti a může být použít tehdy, když by pro nás mohla být fialová příliš silnou energií. Levandulová nás objímá, mírní naše traumata a je dobrá pro ty z nás, kteří potřebujeme mateřskou lásku.

Léčebný aspekt levandulové zahrnuje nemoc vrstvou lásky a vyvádí ji ze systému. Tato energie nás učí, že je správné být k sobě jemný, že nelze ničeho dosáhnout sebezneužíváním nebo extrémním chováním k sobě samým. Říká nám: „Buď tedy TEĎ. Jsi perfektní takový/á, jaký/á jsi a nemusíš dělat nic jiného, abys byl/a dokonalý/á. Jsi ceněným Božím dítětem právě takový/á.“

Levandulový plamen byl popsán jako čistě pětidimenzionální energie, která nebyla oslabena. Můžeme se s touto energií spojit, protože spálí vše, co je hustější, než energie páté dimenze. Nejprve si propracuje cestu různými jemněhmotnými těly zvenčí dovnitř a současně prochází také korunní čakrou a do třetího oka.

V době Levandulového plamene Bohyně Kwan Jin musely být všechny frekvence vyšších dimenzí oslabeny, aby byla naše hustá těla schopna ve zředěné formě vyšší energie přijímat.

Levandulová barva byla popsána takto: „Není to žádná trojdimenzionální levandulová barva, nýbrž pětidimenzionální barva trojdimenzionální fialové od doby, kdy tato barva byla smíšena se stříbrnou na levandulovou a dala jí tekutou průsvitnou energii.“

Plamen může být použit s reiki nebo jinými léčivými energiemi. Je snadno použitelný a existuje více metod, jak to udělat, jak bude později popsáno.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: pro předávání dál jakýkoliv mistrovský stupeň

Cena: Kč 3.000,-