KOFU

Ti, kteří mají celý systém KOSO RAYS a paprsky systému SOKAISI, mohou nyní učinit další krok, iniciaci KOFU.

KOFU znamená esenci Boha a jak si můžete myslet, je těžké hovořit o iniciaci tohoto druhu. Je to iniciace, která vám umožní zvládnout nejsilnější energie, jaké kdy na planetě Zemi byly.

KOFU je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2007 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Kofu je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo reprezentantem.

Kofu byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklady: jakýkoliv mistr výše vibrující energie, KOSO RAYS, Systém SOKAISI, min. II. stupeň reiki dle USUI

Ke stažení:

IniciaceKOFUcesky.zip

IniciaceKOFUcesky.zip

IniciaceKOFUcesky.pdf

IniciaceKOFUcesky.pdf