Kurzy reiki

reiki4.gif

Uváděnou náplň kurzů berte jako osnovu, která má svou variabilní část. Přizpůsobuje se potřebám a dotazům žáků, případně je doplňována o mé nové poznatky či zkušenosti, vyplývající z průběžného studia a trvalé práce na sobě. Každý mistr vede své kurzy jinak. Toto je tedy můj způsob.


Pokud bude zájem, je možné v rámci kurzu reiki rovněž předat zdarma energie Apana a Žlutý had pro pomoc v duchovním rozvoji, také zdarma stažitelnou energie World Wide Energy. Podle stupně vyspělosti žáka a jeho zájmu jsou zdarma předávány – zasvěcovány i jiné energie.


Žlutý had

Jedná se o znovu obnovenou prastarou energii, která napomáhá v duchovním rozvoji. Lze jí přirovnat k lidskému feng shui. Energie harmonizuje vše, co se děje na fyzické, energetické a mentální rovině. Dává vše do naprosté rovnováhy. Energie pomáhá člověku proniknout do duchovního světa a vytváří soulad se všemi bytostmi a celým vesmírem. Napomáhá navracet ztracené fragmenty člověka.

Apana  je duchovní energie, která napomáhá člověku v jeho duchovním růstu. Rozvíjí jeho chápání esoteriky, léčitelské schopnosti a pomáhá čistit srdeční čakru. Energie náleží k energetickému systému EDEGA.

1.stupeň

-otevírá duchovní čakru, sceluje auru, zesiluje, vytváří základ a vazby na původní čakry

-zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti

-pomáhá chápat esoteriku ve smyslu cest, je jich mnoho a všechny kupodivu fungují

-pomáhá v napojení na nevědomí Země

-otevírá mentální kanál 12-13.úrovně

Aktuální termíny kurzů najdete na stránce Termíny akcí.

Obsah I. stupně reiki

V tomto kursu se žák naučí používat reiki na sobě i ostatních. Žák se naučí zpracovávat své negativní myšlenky, emoce, strachy, které ovládají jeho život. Učí se odpouštět, milovat bezpodmíneckou láskou, jsou mu předloženy možnosti, jak zjistit úkol tohoto svého života. Součástí kursu je i seznámení s duchovním učením „Já jsem“, žák se učí pracovat s kyvadlem, učí se komunikaci se svými světelnými pomocníky a ochránci a základy meditace.

Vzhledem k současným vyšším vibracím je součástí kurzu i zasvěcení do energie Shamballa – Nový transformační systém I. stupně. V tom případě se cena navyšuje o Kč 100,-. Cena se rozumí jen za manuál, zasvěcení je zdarma.

Cena kurzu: 1 600,- Kč

Obsah II. stupně reiki

II. stupeň reiki by měl žák absolvovat nejdříve za šest týdnů po I. stupni. Je třeba, aby žák učivo bezpečně ovládal.

Žák se naučí používat energii reiki pomocí čtyř symbolů mimo čas a prostor, tzn. v minulosti i budoucnosti, tady či na druhém konci planety či vesmíru. Může současně ošetřovat i více osob. Učí se také používat očistné techniky pomocí Božího Světla i fialového plamene. Získává informace o dalším použití symbolů, včetně techniky mentální sugesce, která se s úspěchem používá při odstraňování závislostí, pro rychlejší duchovní růst a rychlejší uzdravování. Učí se pracovat s pocity, mentálně cestovat, navštěvovat své minulé životy. Žák také obdrží další věty, jako např. na odrušení elektrických přístrojů či mobilních telefonů a počítačů.

Vzhledem k současným vyšším vibracím je součástí kurzu i zasvěcení do energie Shamballa – Nový transformační systém II. stupně. V tom případě se cena navyšuje o Kč 100,-. Cena se rozumí jen za manuál, zasvěcení je zdarma.

Cena kurzu: 2 500,- Kč

Obsah III. stupně reiki

Tent stupeň je stupněm mistrovským – jedná se již o mistrovské energie, které žák získá zasvěcením. Kurz je možno absolvovat nejdříve za půl roku po stupni II. Odstup je důležitý – opět je nutné, aby měl žák duchovní učení zažité a hodně reiki používal. Čím více používá reiki, tím je průchod energie silnější.

Dále se žák učí další práci s emocemi, duchovní čištění kamenů, čištění karmy, meditace na očistu energetického čakerního systému, meditace na trojplamen, fialový plamen. Žák získává další možnosti použití duchovního učení, s jehož pomocí na místě precipituje (tvoří) z čisté vody uzdravující esence či živou vodu.

Vzhledem k současným vyšším vibracím je součástí kurzu i zasvěcení do energie Shamballa – Nový transformační systém III. a IV. stupně. V tom případě se cena navyšuje o Kč 200,-. Cena se rozumí jen za manuál, zasvěcení je zdarma.

Cena kurzu: 5 500,- Kč

Obsah IV. stupně reiki

Tento stupeň je možno absolvovat nejdříve za dva roky po absolvování stupně III. a měl by jej absolvovat pouze ten žák, který cítí, že jeho posláním je učit a předávat umění reiki ostatním. Měl by mít také již kus duchovní cesty za sebou společně s přáním i nadále na sobě pilně pracovat. Učí se duchovnímu léčení, odstraňování negativních bytostí, vědomí či energií, učí se technikám zasvěcování a všemu, co by měl mistr znát.

Cena kurzu: Kč 20.000,-.