Huna

Huna znamená tajemství. Minulost moderní medicíny je stará asi tři sta padesát let. Hunu lze vysledovat až do doby před 5000 lety, některé prameny uvádějí ještě starší zmínky

Je to sofistikovaný systém začleňující mysl, tělo a duši. Poskytuje odpovědi tam, kde moderní medicína ani neví, že se objevila otázka.

Kahuna léčení: léčebná fáze Huny, která je náboženstvím, nebo esoterickou kouzelnickou tradicí domorodců z havajských ostrovů. Slovo „huna“ doslova znamená prostředek k tajemství nebo „to co je skryté, není zřejmé.“ Kahuna jsou doslova prostředky „strážce tajemství.“ Kahuny jsou havajské léčitelky. Kahuna léčení zahrnuje „dvojtečkové čištění,“ „energie pole manipulace,“ Ho’oponopono“ (duchovní rada), „lomi-lomi“ a použití amuletů. Teoreticky předpokládá „éterické tělo“ (aka), vyšší božské vedení (Kumulipo) a manu /životní energii/. Někteří přívrženci používají výrazy „Kahuna léčení,“ „Huna,“ a „Havajská Huna“ jako totožné.

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 1.500,-