Psychická reiki

Psychic Reiki

Každý člověk má psychické schopnosti, které se ovšem co do intenzity a síly liší. Síla a druh tvých schopností je závislá na tom, jaké úkoly máš během svého života splnit.

Pokud máš být léčitelem/léčitelkou, potom budeš možná disponovat velkou léčitelskou silou. Pokud bylo předpokládáno, že máš pomáhat policii v objasňování únosů nebo řešení vražd, budeš mít možná schopnost zřetelných a jasných vizí a budeš intuitivně „vědět“ věci.

Pokud má být tvým úkolem podat důkaz o další existenci života po smrti, tak budeš schopen/schopna se kontaktovat s milovanými osobami, které zemřely. Každý člověk je jedinečný, pokud jde o výbavu dary.

Po tomto zasvěcení se může objevit mnoho schopností. Někdy se projeví ihned, může to však také trvat několik měsíců.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklad: pro předávání dál – jakýkoli mistrovský stupeň.

Cena: celkem Kč 3000,-