Archanděl Michael

Archanděl Michael:

  • Já jsem archanděl prvního paprsku.
  • Já jsem vůdčím Světlem safírově modré síly.
  • Kdo mne volá, je pod mou ochranou.
  • Světelným mečem, jasným rozlišením,
  • pomáhám každému spolu se svými andělskými legiemi k jeho osvobození, zapuzení temných démonů jeho ducha, k jeho ochraně.

Toto zasvěcení tě napojí na mocné energie Archanděl Michaela, které jsou ochraňující a léčivé.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: min. 1 stupeň Usui reiki

Cena: Kč 1.500,-