Paprsky Svaté Matky – Mariánské reiki

Z poselství Svaté Matky:

Ano, jde o velmi zvláštní zasvěcení, které vyžadují velkou připravenost k převzetí odpovědnosti za sebe sama, která se však také probudí v duši. Mějte tedy odvahu a využívejte těchto nástrojů, milí přátelé, mějte odvahu a povstaňte! Nejste tady, abyste se dělali malými. Přestaňte s touto falešnou pokorou, která nikomu neprospívá! Poznejte, čím skutečně jste a z tohoto poznání žijte okamžik za okamžikem a od věčnosti k věčnosti! „Paprsky Svaté Matky“ sestávají ze tří stupňů. Každý stupeň sestává z osmi stupňů, takže je celkem 24 stupňů, jako je 24 run – protože Odin přijal runy skrze mne a nikoho jiného – a těchto 24 stupňů, z nichž každý je spojen s jednou runou, vás bude učit vyslovit úplné Ano ke třem věcem:

1. k vaší sebeodpovědnosti nevinných všemocných přirozených duší… to jsou stupně panny…

2. k vaší pozemské existenci v této dimenzi…musíte nejen znát, nýbrž také milovat, co chcete transformovat! To jsou stupně matky… a

3. k transcendentní kosmické jednotě, k překonání strachu z toho, co je, když forma odpadne nebo se zásadně změní. To jsou stupně moudrého stáří.

Každý z těchto tří stupňů obsahuje dokonalou duhu barev a je vždy sám charakterizován základní barvou Velké Matky. 24 stupni a runami uskutečňujete ve vás šestku, číslo milenců v tarotu. Šestka je číslicí, která vyslovuje dokonalé Ano ke všemu, co existuje. Bylo vám sděleno, že šestka je špatná, že je to pokušení, ale to je jen malá část pravdy, mí milí přátelé, tak jako špička ledovce dává poznat jen velmi malou část jeho celé velikosti. Šestka je klíčem ke skutečné lásce a k poznání Boha. Číslice dokonalosti tvoření… Vzpomínáte si? Bylo šest dnů, ve kterých byl stvořen svět… Mějte odvahu, mí milí přátelé…touto cestou jsem už šla a jsem přece jen jednoduchou ženou…i vy můžete jít touto cestou, nikdy jiný to za vás neudělá.

Děkuji vám za vaši připravenost a v tomto procesu jsem vždy na vaší straně.

Volejte mne a budu u vás…

Počet zasvěcení: 16

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena: Kč 3.500,-