Karuna-Reiki

Karuna je jedním z mnoha dalších vývojových procesů Reiki. Zda je vůbec nutno reiki vyvíjet je také otázka. Reiki je sama o sobě tak dokonalá a silná, pokud ji pravidelně používáme, že nepotřebuje žádné další cesty. Přesto se dále vyvíjela. Každý by si měl sám pro sebe zjistit, zda chce reiki poznat. Jednoduše si vyzkoušejte, co vám vyhovuje. Používejte manter a symbolů! Pokud se u toho cítíte dobře, cítíte sílu a více energie, potom je tato cesta reiki pro vás jistě správná. 

Karuna je sanskrtské slovo a používá se v hinduismu, budhismu a zenu.  Znamená v překladu lásku a soucit. Každé jednání, které usnadňuje druhým život, je „jednání soucitné“. Když lidé zažijí osvícení, hovoří o jednotě se vším a rozpuštění všech hranic mezi námi, přírodou a ostatními lidmi. Tak je přirozené rozšířit soucitný způsob jednání nebo Karunu na každého bez rozdílu, protože jsme všichni jednotou. Když pomáháme jiným a podporujeme jejich uzdravovací proces, pomáhá to všem. Kvůli jednotě všech bytostí není Karuna předávána jen z lásky, nýbrž také protože je zcela přirozené tak jednat. Stejně tak, jako můžeš léčit sebe, chceš pomoci také ostatním, protože konec jejich trápení je koncem také Tvého trápení, protože nejste odděleni. Je to tak psáno i v budhistické literatuře, že Karuna musí být provázena moudrostí k dosažení správného účinku. Karuna je motivací všech osvícených, kteří chtějí ukončit utrpení na Zemi. Vysílají nám nepřetržitě léčivou energii a vedení, ne všichni je však mohou přijmout. V té míře, v jaké v sobě rozvineš karunu, pomůžeš nejen ostatním, nýbrž sám budeš lépe přijímat karunu, která je vysílána všemi osvícenými. Tak se urychlí i Tvoje uzdravení. Karuna-Reiki Tě otevírá pro užší spolupráci se všemi osvícenými.

Systém Karuna-Reiki byl vyvinut Williamem L. Randem. Symboly byly předávány různými Mistry reiki, jako Mrcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont a Maria Abraham. William používal symboly a přitom zjistil. že mají větší potenciál. Meditoval o tom a vyvinul odpovídající proces a nový systém nazval Karuna-Reiki. Některé symboly v Karuna-Reiki používané přicházejí z jiných systémů, avšak nemají tam ten samý účinek či léčivou energii jako v systému Karuna.

Energie Karuna-Reiki je jiná než Usui-Reiki a skutečně ji pociťují mnozí uživatelé jako silnější, než Usui-Reiki. Tato energie se dá jasněji cítit a působí na všechna energetická těla současně. Uživatelé popisují pocit, že je a ošetřovaného tato energie obklopuje, místo aby jednoduše jimi jen protékala. Ma také uzemňující účinek. Při použití Karuny může též dojít ke spojení s duchovními průvodci, anděli a Vyšším Já.

Karuna Ki-Reiki Mistr (s certifikátem)

Zasvěcení do všech symbolů Karuny, zesílení síly reiki. (Předpoklad: Usui-Reiki Mistr, nejdříve 6 týdnů po Usui-Reiki-Mistr)

Karuna Ki-Reiki Mistr/učitel (jen s certifikátem)

Zasvěcení do všech symbolů Karuny, zesílení reiki, zasvěcení do Karuna Ki-Reiki. (Předpoklad: Usui-Reiki Mistr/učitel, nejdříve 6 týdnů po Usui-Reiki Mistr/učitel)

Cena certifikátu: Kč 800,-