Symbol Soran

Symbol Soran byl předán Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem, channelováno Christophem Schellerem

Mistr Saint Germain vysvětlil, že je tento symbol proto, aby posiloval odvahu, dával sílu, rozpouštěl blokády a rozmotal vnitřní zápletky.

Při jednom použití vnímal Christoph sám, že se stalo nejen to, nýbrž viděl během použití obrazy před svým vnitřním zrakem. Obrazy, které souvisely s klientem a týkaly se jeho onemocnění. Když Christoph později o obrazech vyprávěl, klient souhlasil a krátce nato jeho potíže ustaly. Zda to souvisí se symbolem, Mistr Saint Germain nesdělil. Jen připomenul, že symbol může u každého člověka působit jinak.

Jedno je jisté. Naše planeta dosáhla nového vibračního stupně a tento symbol nám má pomoci, abychom s touto novou energií mohli lépe pracovat.

Předpoklady: min. II. stupeň reiki dle Dr. Usui

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 800,-