Shamballa 3110

Systém Shamballa 3110 vychází z multidimenzionálního léčebného systému Shamballa 2002, která je založena na čtyřech stupních a navazuje na verzi Shamballa 1024.

Systém Shamballa 3110 je zároveň multispektrální ve smyslu energetických pásem, respektive energetických „paprsků“. Energetické paprsky jsou z kvantového hlediska širší a hustší oproti Shamballe 2002.

Předpoklady: Shamballa 2002

Počet zasvěcení: 1

Cena: Kč 1.500,-