Zkušenosti s reiki

reiki4.gif

Kdo jde životem otevřený přírodě a světu ten ví, že na jeho pocity, chování, ale i na jeho zdravotní stav působí celá řada běžně nevysvětlitelných a nepochopitelných vlivů. 

Již bylo zmíněno, že 95 % nemocí má svou duchovní příčinu. Když budeme používat reiki, neznamená to, že již nikdy neonemocníme. Například strach z budoucnosti může způsobit onemocnění chřipkou. Díky reiki se však zkrátí čas léčení na dva či tři dny, místo abychom s chřipkou bojovali třeba deset dní. Nemoc i úraz jsou důležité k získání času na přemýšlení o tom, co jsme ve svém životě udělali nesprávně a reiki nám pomůže k rychlejšímu pochopení příčin. Podle mých zkušeností se dá např. cysta zcela vyléčit během 14 dnů denního ošetřování, bolesti hlavy mizí hned a případné intervaly mezi záchvaty migrény se podstatně prodlužují, někdy mohou migrenózní stavy vymizet zcela. Hlavně při léčení různých bolestí je reiki významnou pomocí, protože bolest mizí podle okolností téměř okamžitě.

Reiki také chrání před tzv. energetickými upíry, protože i když si z nás někdo energii bere, jsme neustále doplňováni čistou vesmírnou energií. Energetickými upíry jsou většinou lidé nemocní, staří nebo negativně založení (také moc upovídaní).

Ošetření reiki je velmi účinné u dětí a je možné ji aplikovat i na ještě nenarozená miminka – je to dokonce žádoucí. Po narození a u větších dětí při pravidelném ošetřování jsou děti daleko klidnější, jejich výchova probíhá daleko snadněji na úplně jiné úrovni a i dospívání probíhá jemnější formou.

I pro lidi, kteří „odcházejí“, je reiki velkou pomocí – pomáhá od bolesti a smiřuje s osudem.

Komu především absolvování kursu doporučit

Ráda bych doporučila absolvování kursu především lékařům, zdravotním sestrám či jinému ošetřujícímu personálu, protože již jenom tím, že vezmou ruku pacienta do své, předají energii, kterou pacient potřebuje a výrazně pomohou při jeho uzdravování. Zkrátí se i doba léčení. Také pro rodiče byť i ještě nenarozených dětí je reiki vhodné. Dochází k daleko rychlejšímu uzdravování běžných dětských nemocí či úrazů a vzájemné vztahy probíhají na úplně jiné – kvalitnější úrovni.

Pro podnikatele by použití reiki znamenalo vyšší etiku v podnikání. Už jsou i firmy, které doporučují svým zaměstnancům absolvování reiki a také jim účast hradí. Učitelům by reiki dalo více trpělivosti se svými žáky a změnu přístupu k nim.

Reiki je určitě jemnou a účinnou formou celistvého léčení a já ji též neváhám nazvat životní cestou pro toho, kdo se reiki naučí, pomáhá a slouží a žije v souladu s jejími pravidly a vesmírnými zákony. Je to ta nejpřímější cesta k našim duchovním cílům. Nechcete se také zúčastnit tohoto dobrodružného hledání smyslu svého života, své cesty? Určitě to stojí za to.

Doporučuji všem hledajícím svou duchovní cestu a své poslání v životě.