Zasvěcení do reiki na dálku

K čemu je vůbec potřeba zasvěcení? K čemu vůbec potřebujeme mistra? 

Příjem energie můžeš sám/a aktivovat cvičením nebo prostřednictvím mistra. Mistr působí jaká kanál, který je schopen zvládnout větší množství energie, než můžeš zvládnout v tom samém čase ty.  Tato energie čistí Tvé vlastní energetické dráhy a činí je propustnějšími. Tím je umožněno, aby Tebou protékalo více energie, Tvé ruce jsou teplejší, když je položíš na sebe či jiné při ošetření reiki. Při zasvěcení jsou do Tvé aury přeneseny symboly reiki. Tím se tyto symboly stávají živoucími, patří Ti, jejich užitím se připojuješ k energii všech těch ostatních lidí, kteří již symboly a mantry používají.

Je to tedy tak, že Tě mistr vyzvedne vždy tam, kde právě jsi a vezme Tě malý kousek sebou nahoru. Tak, jak jezdí výtah. Můžeš jít sám po schodech. Také tak se dostaneš nahoru, i když to trvá déle. A schody jsou podle Tvých předpokladů rozdílně vysoké. Mnohým racionálně založeným lidem proto činí potíže, když mají jít sami touto cestou. Zasvěcení jim přináší rychlé úspěchy a tím roste i odvaha pokračovat.

Zasvěcení na dálku – jak to funguje?

Moje zkušenosti jsou velice dobré. Určitě je těžké reiki vysvětlit racionálně. Naše myšlení nás nutí do určitých schémat, ze kterých nemůžeme ven. Myslíme v pojmech, jako jsou prostor a čas, ve skutečnosti je vše věčné, tady a teď. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je úmysl toho, kdo zasvěcuje a toho, kdo je zasvěcován. Jeden musí být připraven vysílat, druhý se musí na příjem naladit. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak stejný rituál, jako u tradičního zasvěcení.

Často je tento přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Celý postup trvá cca 30 – 60 minut.

Přivítala bych, kdyby případný zájemce o zasvěcení na dálku již s reiki pracoval. Zasvěcení na dálku nemůže a ani nechce nahradit osobnost mistra, jeho přímé působení a konkrétní pokyny. Reiki není jen o předávání energie, reiki je duchovní cesta.

Zasvěcení na dálku vám má zprostředkovat „ochutnání“ energie reiki a vzbudit ve vás touhu po této cestě a po dalších informacích.


Modlitba

Pane, učiň mne nástrojem Tvého míru.

Tam, kde panuje nenávist, dovol, abych zaséval lásku,

kde panují urážky, ať zasévám odpuštění,

kde panuje zoufalství a hrůza, ať zasévám naději,

kde panuje tma, ať rozdávám Světlo,

kde panuje smutek, ať vzbuzuji veselí.

Ó, Pane, učiň mne utěšitelem a ne hledajícím útěchu,

chápajícím a ne hledajícím pochopení,

milujícím a ne hledajícím lásku,

neboť tomu, kdo dává, se dostane,

tomu, kdo odpouští, je odpuštěno

a jen smrtí nalézáme věčný život.

Pane, učiň nás posly svého míru,

abychom přinášeli lásku tam, kde je nenávist,

ducha odpuštění tam, kde je bezpráví,

jednotu tam, kde jsou rozpory,

pravdu tam, kde převládá omyl,

důvěru tam, kde jsou pochyby,

naději tam, kde si zoufají,

Světlo tam, kde je stín a temnota

a radost tam, kde je smutek.

(Svatý František z Assisi)