Kwan Jin

Kwan Jin je Nanebevzatá Mistryně. Je Bohyní milosrdenství, žen a dětí, milosti a soucitu. Tuto nádhernou, jemnou a přece tak silnou energii zakusíme vždy, když se dostaneme do kontaktu s Kwan Jin. I když Kwan Jin často srovnáváme s Pannou Marií v křesťanské tradici, je přece jen uctívána mnohem více lidmi a v protikladu k Marii je Bodhisattvou.

Zde krátká legenda ke Kwan Jin. Žila jako dcera knížete v Číně. Proti vůli a zákazu rodičů se odebrala do společnosti chudého, obyčejného lidu. Ve všem svém přebytku tak zažila soucit s chudými, bezdomovci a potřebnými, kterým dala potravu, lásku a přístřeší a především sebelásku a sebepřijetí. Aby mohla dokončit úkol svého Nanebevzetí, mohla zdokonalovat ve svém hmotném těle svůj pozemský život po dobu asi 1.000 let. To je také to, co nám Kwan Jin umožňuje. Opět nalézt lásku ke všemu, co je v nás samých a rozvinout sílu srdce. Milosrdenství zažít a žít, abychom na konci této cesty byli také připraveni k nanebevzetí. S její pomocí se můžeme osvobodit od jakékoliv karmické zátěže velmi jemným a láskyplným způsobem.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: kdokoliv

Cena: Kč 800,-