Reiki

reiki4.gif
Co je reiki

Reiki je vlastně v překladu univerzální životní energie, stejně jako u Indů prána nebo v Číně čchi. Reiki má svou vlastní moudrost. Stačí položit na klienta ruce a energie reiki si najde svou cestu tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Při používání reiki je třeba si také uvědomit, že neléčíme my, skrze nás je léčeno – jsme jen nástroji. Reiki je řízena Vyšší silou a proto je také možno při léčení pocítit přítomnost světelných bytostí, které nás při léčení vedou. Vlastně ani nejde o léčení. Pouze pomáháme předat tělu energetický impuls a tělo se vyléčí samo.

Reiki není ani náboženství, ani sekta. Reiki je možno používat také jako podpůrnou terapii při závažných onemocněních.

Protože je reiki láskou, nemůže nikdy ublížit. Také se nemůžeme při léčení energeticky vyčerpat, protože námi energie jen prochází. A tím, že prochází, vlastně pomáhá i nám, nejen klientovi.

Jak reiki léčí

Naším tělem procházejí energetické dráhy – meridiány a máme i energetická centra – čakry. Reiki pomáhá při odstraňování bloků na těchto meridiánech či čakrách i jednotlivých orgánech. Žák může tyto bloky pociťovat jako chlad nebo brnění v rukou. Tím, že se tyto dráhy uvolní, dochází ke zlepšenému zásobování určité oblasti těla energií, která může opět volně proudit. Reiki si vždy sama najde v těle místo, které potřebuje energii nejvíce. Reiki léčí také tak, že odstraní jemně a pozvolna příčinu nemoci. A když je odstraněna příčina, zmizí i následek – nemoc.

Víme přece, že 95 % všech nemocí vzniká v psychice člověka a reiki ovlivňuje výrazně právě i psychický stav klienta.

Pro koho reiki je

Reiki je pro každého – každý se může naučit s touto vesmírnou láskyplnou energií zacházet. Každý ucítí její proudění. Lze pomáhat ostatním i sobě, celým skupinám lidí nebo celým oblastem, ba i celé planetě Zemi. Někdo potřebuje reiki hlavně pro sebe, pro svůj duchovní růst a někdo hlavně pro druhé. Nejprve máme potřebu pomáhat druhým a pak dojdeme k názoru, že druhým můžeme nejlépe pomoci tehdy, když nejdříve pomůžeme sobě. Abychom mohli reiki prakticky používat pro sebe či pro druhé, je třeba otevřít určité oblasti našeho těla a naší duše. Toto otevírání se děje zasvěcením.

Doporučuji reiki především rodičům malých dětí, dětem samotným. Výchova je snazší při poznání souvislostí….

Zasvěcení do reiki

Zasvěcení probíhá pode tradiční metody, avšak ve zkrácené formě, ale tím větší intenzitou pro menší skupiny účastníků. Jedná se vždy o jedno zasvěcení do „klasické“ reiki a dnes už samozřejmě s energiemi Shambally – Nový transformační systém, s Novým světelným světovým transformačním systémem a World Wide Energy.

Při zasvěcení jde o to, uvolnit pro energii průchod horními čakrami a odstranit případné bloky na cestě. Může se stát, že mají žáci při tomto obřadu různé vize, vnímají světelné bytosti, vidí barvy nebo různými způsoby mohou reagovat na odstranění případných bloků. Všechno, co probíhá, je ku prospěchu žáka.

Zasvěcení je svátek pro žáka i mistra a schopnost používat reiki získává žák po absolvování I. stupně na celý svůj život.