Ruce Ježíšovy

Toto zasvěcení není nabízeno jako část „zbožné“ nebo křesťanské mise. Je pro každého, kdo by je chtěl zažít a cítí, že je mu to blízké. Podle mého vlastního přesvědčení a dle mé výchovy v rámci křesťanské tradice je Ježíš (pro mnohé znám také pod jménem Sananda) osobou, která je šlechetnější, hlubší, větší a silnější, než by ji mohla popsat jakákoliv možná církev, náboženství, filosofie nebo jakékoliv společenství víry.

Většina velkých světových náboženství respektuje osobu Ježíše, dokonce v něj věří i ti, kteří nemají žádné formální náboženství, respektují jej a obdivují jej. Pro některé je spasitel světa a syn Boží. Pro jiné je velkým prorokem a učitel a pro některé je morální inspirací.

Lhostejno, jak osobně vidíš Boha/Bohyni/přírodu/Nejvyšší sílu, je to Jeho/Její vůle, že se nám má dařit dobře.

„Energie“, kterou dal Bůh Ježíšovi, byla po generace předávána jeho žákům. Nebyla předávána, aby ji někdo vlastnil, protože tu není proto, abychom byli posedlí.

Věřím, že zmocnění do „Ruce Ježíšovy“, které leželo skryto již velmi dávno v minulosti, chce nyní být vyžádáno zpět a nyní, protože přišel čas vzestupu, nám dává Velký Duch možnost je využít.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena: Kč 800,-