Shamballa 1024

Energie Shambally 1024 lze nazývat reiki nebo také multidimensionální léčení. V každém případě jde o sloučení několika typů energií:

  • Univerzální životní energie (reiki)
  • Já jsem Boží přítomnost
  • Energie Nanebevzetých Mistrů

Shamballa je tedy kombinace energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je vzájemně propojeno. Energie Shambally podporuje léčení planety Země a všeho živého skrze léčení sebe sama.

Multidimensionalita znamená celistvost. Začínáme objevovat sychronicitu a najednou vidíme, že vše je vzájemně provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech lidské bytosti, které potřebují lásku, léčení a integritu. Když pochopíte myšlenku vzestupu jako celek, pomůže vám Shamballa milovat, léčit a integrovat sama sebe takové, jací jsme. Nové pochopení nás otevře pro nové bytí.

Systém obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím čtyř zasvěcení. Čtvrtý stupeň je stupněm mistrovským. Systém je určen k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Shamballa nedokáže léčit jen karmické nemoci nebo ty, které jsme si vybrali před svou inkarnací na Zemi jako svou cestu. Dále také nemoci v pokročilém konečném stádiu. Lze však u tohoto stádia velmi zmírnit utrpení.

Počet zasvěcení: 3

Předpoklady: min. II. stupeň reiki dle Dr. Usui, Karuna, Imara, praxe

Zasvěcení do Shamballa 1024 je s poplatkem:

  • Zasvěcení I.+II. – cena certifikátu Kč 2.000,-
  • Zasvěcení III. – cena certifikátu Kč 1.500,-
  • Zasvěcení IV. – cena certifikátu Kč 2.000,-