Maitri Vihara Reiki

Slovo Maitri Vihara pochází ze sanskrtu a znamená „sídlo lásky“.

Je prastarou skutečností, že zvuky, barvy, vůně, geometrické tvary a/nebo určité symboly a dokonce také tělesný postoj pomáhají každému individuálnímu bytí k přístupu k specifickým energetickým frekvencím, což opět může vést k různým stavům vědomí. Protože jsme komprimované formy vědomí v kosmickém oceánu energie, pronikají tyto frekvence všechny vrstvy naší bytosti.

Maitri Vihara Reiki má své těžiště na cestě k vnitřnímu uzdravení na každé z těchto úrovní prostřednictvím našeho stále více se rozvíjejícího vědomí. Tím, že nejprve vyrovnáš a nasměruješ své soucitné bytí, si uvědomíš, že tyto symboly slouží jako katalyzátor pro subtilní kosmické změny v energetické frekvenci. Také slouží k vystupňování vlastních schopností tak, že slouží jako trvalá připomínka vzájemného působení mezi individuálními vlnami a kosmickým oceánem.

Je mým přesvědčením, že je úkolem Maitri Vihara reiki sloužit jako další krok na stezce vědomého bytí naší reality jako vícedimenzionální Já.
 

Počet zasvěcení: 3

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň

Cena: 3.500,-Kč