Indigové Světlo – zmocnění

Tento zasvěcovací systém slouží spíše k osobnímu vývoji a růstu, než k léčení. Zvýší tvé vibrace a dovolí ti rozvinout své psychické schopnosti a pomůže ti pomocí spojení s vyššími říšemi zlepšit schopností empatie a intuice komunikaci s jinými lidmi, zvířaty a přírodními Duchy. Jako takový přispívá ke zvýšení vibrace Země a lidí a urychluje vývoj vědomí s vyšší dimenzí.

Energie Zmocnění Indigového Světla pracuje se třetím okem a tvým duchovním středem. Zvyšuje tvé psychické schopnosti skrze empatii a lásku. Tento systém působí uklidňujícím způsobem na indigové děti a indigové dospělé. Modro-fialová barva (indigo) aktivuje tuto energii.

Tento systém je také velmi vhodný pro práci se zvířaty, protože zlepšuje schopnost vcítění se a tím zesiluje tvé telepatické spojení se zvířaty.

Indigové děti se často popisují jako děti s „poruchami chování“, že jsou neschopné se soustředit a proto mají potíže s učením.

Použitím tohoto systému jsi schopen cítit energii těchto dětí, lépe se vcítit do jejich pozice a lépe chápat, abys jim byl/a schopen lépe pomoci při učení a růstu.Tyto děti jsou mimořádně nadané, jsou jedinečné a přišly na Zemi, aby nám všem byly nápomocny při emocionálním, duchovním a duševním vývoji.

Ve spolupráci s dospělými indigy zjistíš, že se ty i osoby, se kterými pracuješ, stáváte klidnějšími, lépe se vyjadřujete, shledáváte jednodušším vzájemné pochopení a může se rozšířit osobní rozvoj.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: jakýkoliv mistr (KR), min. 1. st. Usui

Cena: Kč 1.500,-