Světlo Merkaby

Mer-ka-ba se skládá ze tří slov, které pocházejí ze Starého Egypta. Mer znamení Světlo, ka znamená duch, ba znamená duše. Míněna je tím částečně duchovní struktura Světla okolo našeho lidského těla ve formě velké trojdimenzionální Kristovy hvězdy – hvězdný tetraedr, geometrická figura, tak jak je výše uvedeno. Tato figura obklopuje KAŽDÝ živoucí organismus, od BOHA – BOHYNĚ až k jednotlivci. Srdeční čakra tvoří střed tohoto tetraedru.

U žen je ženský trojúhelník směrován špičkou dolů vepředu, u mužů je mužský trojúhelník špičkou nahoru. Po smrti fyzického těla nese Mer-ka-ba jako dimenzionální bárka naši duši, tedy zde naši osobnost, nahoru do vyšší dimenze. Je vždy tam, kde je naše věčně žijící vědomí a obklopuje tělo, které potom právě nosíme.

Lze označit Mer-ka-ba jako „nositele života?, „tělo života“ nebo „tělo vědomí?

Teprve když je člověk dokonalý, je také Mer-ka-ba dokonalá a plně funkční.

Vývoj Mer-ka-by nelze vynutit. Formuje se sama, když jste vnitřně zralí, když žijete LÁSKU a vaše čakry jsou dokonale čisté.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: min. II. stupeň reiki dle Usui

Praxe: min. 1 rok

Cena: Kč 2.000,-