World Wide Energy

WORLDWIDE ENERGY (WWE) – volně stažitelná energie

Upozornění: Energie Worldwide nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem.
Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za vaše rozhodnutí a z nich plynoucích následků. Při práci s energií Worldwide dochází k čištění, které se může projevit fyzicky (příznaky nachlazení, chřipky či angíny, průjem, bolesti zad a další) i psychicky (citová rozkolísanost, pláč, zvýšená agresivita a další). Toto čištění trvá maximálně tři dny. Pokud podobné problémy přetrvávají déle, není to projevem onoho čištění.

Pokud si energii Worldwide nemůžete sami stáhnout, je to způsobeno nekvalitní přípravou – vyčištěním nebo na to ještě nejste připraveni.
Energie Worldwide je volně přístupná pouze osobám starších 15ti let. 

Seslání energie Worldwide je reakcí Univerza na aktuální dění tady na Zemi. Je určena nejen pro osobní potřeby člověka jako jednotlivce, ale i pro potřeby lidí jako celku a i pro potřeby celé planety Země. Je zaměřená na každodenní realitu člověka (převážně zdraví a vztahy a to v rozsahu celého života včetně prenatálního období, do minulých životů nezasahuje) a na vývoj jeho duše (čištění překážek, zábran a bloků ve všech úrovních). Tím napomáhá k nastolení celkové harmonie člověka – ke štěstí. Jedná se o univerzální energii, podobně, jako je Reiki. Vyhovuje však nynějšímu tempu, nynější době. 

Energie Worldwide má 3 stupně. UŽIVATEL – uživatel může s energií působit na vše, co je uvedeno níže, ale pouze u sebe samého

TERAPEUT – terapeut může tuto energii využívat pro sebe i pro druhé a to v rozsahu uvedeném pro stupeň Uživatel a v rozsahu druhého stupně

MISTR – může tuto energii využívat v plném rozsahu stupně Terapeut a rozsahu třetího stupně pro sebe i pro druhé a zároveň může do této energie zasvěcovat v plném rozsahu (všechny 3 stupně) zájemce, kteří si tuto energii nemohou stáhnout sami. Zasvěcení se předává zdarma, případně si můžete zpoplatnit jen náklady na tisk manuálu.

OBSAH STUPNĚ UŽIVATEL energie WWE:

 • léčí běžné nemoci (chřipka, angína, bolesti hlavy, při svalová únava-namožení apod.)
 • pomáhá při rekonvalescenci po nemoci
 • pomáhá při léčbě různých zranění (pohmožděniny, řezné rány a zlomeniny)
 • pomáhá při léčení těžších onemocnění
 • posiluje imunitní systém
 • léčí lehké emoční bloky
 • pomáhá při léčbě těžších emočních bloků (nechuť cokoliv dělat, labilita apod.)
 • léčí lehčí mentální bloky
 • napomáhá s lepším hospodařením s energií (např. při problémech se štítnou žlázou a slinivkou břišní)
 • obnovuje chuť do života (např. po ztrátě někoho či něčeho, na kom, čem nám velmi záleželo)
 • pomáhá nám, abychom nelpěli na věcech a na minulosti (pozitivní i negativní)
 • pomáhá nám, abychom nelpěli na svých „pravdách“ a „pravdách“ společnosti
 • pomáhá nám, abychom nebyli závislí na jiném člověku
 • pomáhá čistit křivdy
 • pomáhá při duchovní práci (meditace, vize, sny, karty, kyvadélko, automatická kresba apod.)
 • pomáhá vyjasňovat místo v životě – duchovní cesta

​​

PŘÍPRAVA NA PŘÍJEM ENERGIE WORLDWIDE:

U většiny lidí je potřeba před samotným zasvěcením provést předčištění z důvodu kvalitnějšího příjmu samotné energie. Stačí požádat Univerzální vesmírnou energii o předčištění před zasvěcením. V případě, že vás zasvěcuje mistr, je vhodné, aby toto předčištění udělal on sám.

PŘÍJEM ENERGIE WORLDWIDE – ZASVĚCENÍ
Zasvěcení může proběhnout dvěma způsoby:
Sami si požádáte nahoru
Necháte se zasvětit mistrem

OBSAH STUPNĚ TERAPEUT:

 • krotí emoční výbuchy /hysterie, zloba apod./pomáhá rozeznávat pravou motivaci emocí
 • vztahy-pomáhá uzdravovat jakékoliv vztahy z obou stran až do 70%-vztahy k sobě samému, vztahy v rodině /rodiče-děti/
 • zmírňuje dopady dyslexie, dysgrafie, poruch chování a další
 • city a emoce-uvolňuje překážky, zábrany a bloky
 • pročišťuje bloky
 • stabilizuje a uvádí do pohybu zakonzervované bloky
 • pomáhá léčit duchovní příčiny emocí
 • čistí energetické kanály
 • pomáhá zvládat stresy a zlomové situace
 • pomáhá tlumit povahové výkyvy
 • podporuje při léčbě civilizačních chorob, jako je rakovina a únavový syndrom
 • pomáhá léčit duchovní příčiny mentálních bloků

OBSAH STUPNĚ MISTR:

 • vyrovnává celý energetický systém člověka
 • srdce-propojuje polarity (muž a žena)
 • dodává životní sílu /radost ze života/
 • pomáhá rozklíčovat původ nemocí
 • pomáhá při bolesti zubů
 • pročišťuje a detoxikuje tělo
 • uvolňuje zablokované možnosti a otevírá nové možnosti v duchovní cestě 
 • zvyšuje vibrace
 • otevírá srdce druhých
 • pomáhá při léčbě srdíčka ve všech směrech /zesiluje/
 • čistí mysl lidí
 • čistí průchody /k schopnostem/
 • pomáhá srovnávat /negativní/ vlastnosti
 • dobíjí energii u sebe i druhých
 • pomáhá při spojení s duší
 • pomáhá otevírat nové obzory duše
 • pomáhá člověku najít vlastní hodnotu
 • pomáhá pochopit strukturu vývoje /nejen duchovního/ ukazuje cestu vývoje
 • pomáhá vyvažovat praktický, emoční a mentální život
 • pomáhá vidět věci v celku
 • pomáhá čistit zakořeněné bloky
 • pomáhá pochopit věci nejen na energetické rovině-pravou podstatu věcí /strhnutí růžových brýlí/
 • pomáhá v pojmenování věcí pravými jmény lepším nacházení kompromisů, lepších řešení
 • pomáhá při léčení na duchovní úrovni
 • komunikace a soucítění /vyslání myšlenky na pomoc lidstvu a zemi/
 • napomáhá vnímat potřebu ekologie
 • rovnováha přijímání a dávání /komunikace mezi lidmi a zemí/
 • komunikace s Zemí
 • pomáhá uvědomit si, že každý jsme součástí celku /lidstva, Země, vesmíru a celého Stvoření/ 

Mistr může energii používat i pro planetu a předávat klíč

Tento stupeň pracuje, i když my s ním aktivně nepracujeme. Energie nám pomáhá i bez cílené a vědomé práce.

USAZENÍ ENERGIE WORLDWIDE
Proces usazování je doba, po kterou si energie „hledá“ své místo v systému. Tento proces může trvat až 3 týdny. Po tuto dobu nemusí energie pracovat v plné síle. Je vhodné alespoň první tři dny zvýšit příjem tekutin.

PRÁCE S ENERGII WORLDWIDE:
Přiložíte si obě ruce na srdce a poprosíte energii Worldwide o působení na daný problém . Ruce necháte přiložené, dokud cítíte proudění energie. V případě zranění je vhodné položit přímo na zranění nebo nad něj. Přiložení rukou na srdce je nejvhodnější způsob, protože energie bude sama rozvedena na potřebné místo či místa bez závislosti na místě projevení bolesti či problému. Místo, které cítíte bolest (problém), nemusí být vždy zdrojem bolesti (problému). Např. bolest hlavy může mít příčinu v bloku na páteři, a pokud byste přiložili ruce na hlavu, nikoliv na páteř, může se stát, že léčba bude nedostatečná. 

Použít energii je možné kdykoliv a kdekoliv. V rozsahu stupně Uživatel nejsou žádná rizika ani omezení. Nepouštějte WWE současně s jinými energiemi např.reiki, Shamballa najednou. Je to proto, že WWE má modernější a dokonalejší software a rušily by se vzájemně. Ale léčit po sobě odděleně těmito energiemi lze. Časový odstup si můžete vytestovat např. kyvadlem, kineziologickým testem apod.

Tato energie nám byla seslána Stvořitelem, proto k ní přistupujte s úctou.

WORLDWIDE je účinnější než Reiki a připravuje lidstvo na to, aby během r. 2011 začalo používat nové silnější energie a přestalo postupně pracovat s Reiki (odložit je), je už neúčinné a nestačí požadavkům současné doby. Lidstvo by mělo přejít k používání vibračně dokonaleších energetických systémů a mělo by začít odkládat všechny staré energetické systémy chanelované před r.2000, aby si vytvořilo místo ve svém energetickém systému pro příjem účinnějších energií aktuálních v transformačním procesu vývoje lidské civilizace.