Ethereal Crystals

Má přítelkyně reiki Andrea Baginski, která má vzdělání terapeutky s drahokamy, se mne při svém zasvěcení ptala po seznamu možnosti použití získaných krystalů. Tenkrát jsem ji sdělil, že takový seznam doposud neexistuje a také je obtížné takový seznam dokonale sestavit, protože každá osoba, která se vážně zabývá prací s drahokamy, bude mít své vlastní zkušenosti. Tak je tedy veškeré přiřazení kamenů k orgánům, čakrám, tématům vždy určováno úhlem pohledu (tunelem reality) osoby, která je používá.

A tak se raduji z práce, kterou si Andrea dala, aby vám dala k dispozici některé z možných oblastí použití kamenů, obsažených v systému Ethereal Crystals. Posuzuj to, prosím, jako námět, jako pokyn z minulého vědění na základě zkušeností, avšak ne jako dogma. Pokud tedy při ošetření obdržíš vnuknutí (ať již při ošetření sama sebe či druhých), abys např. sugilit položil/a na základní čakru nebo apofylit na třetí oko, potom se nech vést. Tvá intuice je důležitější, než jakékoliv pravidlo nebo jakákoliv zkušenost, kterou zažil předtím jiný člověk.

Naslouchej svému vnitřnímu vedení. Potom můžeš také velmi profitovat z následujících návrhů. Velmi zajímavé je např. také navázat bezprostřední kontakt s dévy kamenů (tedy s duchovními strážci každého kamene). Potom tě mohou také přímo při používání kamene v aktuální situaci vést. Nyní ti přeji mnoho radosti s tím bohatým věděním, které pro nás Andrea sestavila.

Počet zasvěcení: 12

Předpoklady: jakýkoliv mistr/učitel

Cena: Kč 300,- za jedno zasvěcení