Engel-ki Reiki

Co to je andělské zasvěcení a jak to funguje?

Andělské zasvěcení je zasvěcení do energie andělů. Do těchto energií je žák zasvěcen prostřednictvím duhy, která jej spojuje s anděly. A sice v zásadě se všemi anděly! Duha je vlastně vylepšený žebřík, který lze použít kdykoliv – z obou stran.

Duha obsahuje celé spektrum barev. Stejně tak získává žák zasvěcení do celého „spektra“ andělů ze všech andělských hierarchií. Například jsou také archandělé vždy přiřazováni k určité barvě. Tak lze pomocí duhy navázat kontakt s více anděly, zvláštní skupinou andělů nebo s určitým, jednotlivým andělem, zcela dle přání – ať již ze strany žáka nebo naopak ze strany anděla. Lze však také jednoduše „zvednout sluchátko a zjistit, kdo se hlásí“!

Pokud je třeba, může se žák během zasvěcení navíc cíleně spojit či nechat spojit s jedním nebo více anděly.

 

K čemu vlastně zasvěcení do energie andělů?

Žáci, kteří zvažují zasvěcení do této energie, se stále znovu ptají, k čemu vlastně zasvěcení do energie andělů je. Nejsou andělé stejně stále okolo nás, aby nás podporovali ve všem, co děláme?

Samozřejmě, že jsou andělé vždy a všude na naší straně a chrání nás či čekají na to, aby nám pomohli. Také bez zasvěcení. Tak to funguje již od počátku časů! Zasvěcením se však zpravidla zlepší možnosti komunikace a tím i spolupráce mezi zasvěcovaným a anděly. Představ si to tak, jako bys dosavadní telefonní vedení přepnul na IDSN: spojení je lepší, rychlejší, je méně poruch! Tato možnost se nám zasvěcením do energií andělů nabízí. Lépe se s anděly zkontaktujeme, pokud to chceme. Také pro anděly je snazší se s námi spojit a pracovat s námi nebo na nás. Jednoduše proto, protože se „vedení“ zlepšilo!

 

Jak působí zasvěcení?

Tvá energetická úroveň se zvýší, jako u každého zasvěcení do jemnohmotného systému. To samo o sobě usnadňuje určité „přiblížení“ mezi anděly a tebou, takže je např. komunikace jednodušší. Přitom je důležité myslet na to, že nejen ty hledáš toto sblížení. Také andělé si přejí užší spolupráci s tebou. Avšak i pro ně je to jednodušší, když se více „přiblížíš“ a proto existuje toto zasvěcení!

Další výhodou je, že se zlepší nejen komunikace, ale i „spojovací kanál“ mezi vámi. Tím, že chceš spojení s anděly navázat, jsi prokázali připravenost, že chceš v zásadě s anděly spolupracovat a hledáš jejich blízkost a pomoc…Více, než dříve bez zasvěcení! Nyní mají také andělé zcela jiný základ pro práci s tebou, aby ti pomáhali a podporovali tě.

Protože co není mnoha lidem ještě jasné: andělé nesmějí nikdy ve všem, co dělají, konat proti naší vůli. Smějí proto v zásadě pomoci jen tehdy, když je o to žádáme!!! S jednou výjimkou: nás anděl strážný nám smí výjimečně pomoci, když jsme v nejvyšším ohrožení života, aniž bychom jej o to zvláště žádali! Avšak normálně o to musíme prosit! A od slova „prosit“ se dá také odvodit slovo „modlit se“.

Předpoklad: Pro předávání dál, jakýkoli mistrovský stupeň

Počet zasvěcení: 1

Cena zasvěcení: Kč 1 500,-