Zovirah

Láskyplné světelné bytosti Země a vesmíru nám předaly systém energií pro pomoc a tvoření. Bytosti pracují na bázi vibrací hluboké vzájemné úcty a chtění pomoci při vývoji a také zvládání každodenního života. Systému se účastní bytosti různých vibračních úrovní a dimenzí. Světelné bytosti spolupracují pomocí symbolů, kterými jsou jejich energie a informace aktivovány. Je to velmi silná energie spojení nebe a Země, poskytnutí obrovské síly přijetí Ducha i Země. Těžké energie bloků vystoupí do popředí a začnou se pomocí energií odstraňovat.

Vychází z prapůvodu. Jeho původní forma byla základem vyspělých říší na Zemi, které jsou nyní na vysokých vibračních úrovních.

V tomto systému je celý svět země akceptován a očištěn.

Je krystalicky průhledný a tuto krystalickou sílu vtlačí do DNA, mezi buňky, do atomů fyzického těla.

Veškeré inteligence spolupracují na jeho nové podobě a vkládají do něj aspekty pozitivních sil. Posílí vložené schopnosti a vlohy, v případě nedorostlých duší s hlubokými problémy urychlují jejich vývoj, uvědomění a ustálení.

Všechny symboly jsou chráněny proti zneužití zmrazením sil a energií, pomohou otevřít správnou intuici, mají blahodárné účinky. Se symboly se zvyšují vibrace jemnohmotných těl i těla fyzického.

Síla systému Zovirah skrývá pro každého jednotlivce Boží dar.

Některé souvislosti, vztahy, nemoci se léčí jako zázrak ihned. Neboť systém je stále doplňován novými informacemi z budoucnosti, je stále živý.