Belenos-reiki

V posledních letech se objevily nejrůznější systémy reiki. Některé byly předány archanděly, Nanebevzatými Mistry nebo jinými duchovními bytostmi – a existují jiné systémy, které se zrodily z tradice, tzn. že byly užívány již dříve, částečně v šedém dávnověku lidmi určitého kulturního okruhu. Jde v nich často také o magii posvátných míst a symbolů.

Jedním z těchto systémů je Belenos reiki.

Počet zasvěcení: 2

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena: Kč 1.000,-