Bílé Světlo Stvoření

Boží Světlo Stvoření je majetek Armanda Manuela Ratundu ©  2009 – 2012. Všechna práva vyhrazena.

Boží Světlo Stvoření je volně šiřitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému nebo reprezentantem.

Systém byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Tato první verze manuálu je dostupná od prosince 2009.

Předpoklady: jakýkoliv mistr více druhů výše vibrujících energií, min. II. stupeň reiki

Ke stažení:

BileSvetloStvoreni.zip

BileSvetloStvoreni.zip

BileSvetloStvoreni.pdf

BileSvetloStvoreni.pdf