Nanebevzatí Mistři a archandělé

Jde o zasvěcení do energií některých Mistrů a archandělů, aby bylo možné lépe vnímat jejich energii, procítit jejich kvality a vnášet je do našich životů.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: kdokoliv

Cena: Kč 500,-