Nový světový světelný transformační systém

Nový světelný transformační systém je založený na bezpodmínečné čisté lásce jako nejvyšším principu ve vesmíru (Stvoření), otevřené komunikaci a propojení bytostí, pracující s tímto systémem, na životě plně v jednotě a mimo oddělující programy duality, plném uzdravení a propojení mužského a ženského principu a na možnosti výběru cesty. Systém je neustále „stahován“ pro individuální potřebu naší duše a nejvhodnějšího způsobu a rychlosti vlastního vzestupu, resp. transformace.

Prvotní vědomí Jednoty dokáže celistvě přijmout a unést jen světelný diamant, aktivovaný v našem tělě ve sjednocené mužské a ženské polaritě. Zasvěcení do světelného systému jednoty jsou nezbytná, abychom snesli vysoké vibrace, přicházejících stvořitelských energií a mohli s nimi efektivně pracovat v každodenním životě.

Okamžikem propojení dojde k aktivaci kvantové DNA, bude posílen náš imunitní systém a naše tělo se přirozeně začne navracet do prvotní celistvé rovnováhy. Naše buňky začnou procházet regenerací a obnovou. Zvýšeným průtokem Světla Jednoty měníme frekvenci buněk, oživujeme všechny molekuly a atomová seskupení, startujeme samoléčivý proces a náš život získá na jiné kvalitě i délce. Získáme čistější spojení s naším Zdrojem, hvězdným domovem a světelnou rodinou, která s námi naváže hlubší komunikaci. Konečně se budeme cítit na Zemi jako doma, v kruhu svých nejbližších duší, přitáhneme svou duální duši. Začneme se spojovat pro spolupráci v Jednotě.

Přijetí stvořitelských světelných energií Jednoty „Prvotního vědomí“ budou znamenat novou hojnost pro všechny, urychlí manifestaci vyšších vibrací a pozitivních změn v reaitě, vybudují Novou Zemi ve hmotě a zlepší životní podmínky nás všech.

1. stupeň SSS:

– odblokovává destrukce, čistí programy. Prosvětluje i spodní čakry.

– otevírá srdce, aby člověk skrze lásku překonal negativní postoj vůči sobě a světu, aby byl sám sebe schopen podržet, učí nás najít svůj střed, zbavovat se všeho, co nás trápí a otevírá vyšší srdeční čakru, učí nás soucitu, všelásce.

– témata: láska, sebeláska, sebedůvěra, sebehodnocení

– propojení a ukotvení Světla prvotního vědomí ve všech našich tělech, vědomí se rozšíří a tělo zaktivuje dvě nejdůležitější žlázy – hypofýzu a epifýzu. Proběhne aktivace světelného těla přes krystalické kódy.

II. stupeň SSS

– rozšiřuje vědomí, pomáhá vidět pravdu. Obnovuje schopnost dívat se na věci z více úhlů pohledu, navrací moudrost, rozšiřuje vnímání.

– smyslem je dostat se nad každodenní posuzování, hodnocení, pomáhá vnímat věci v pravdě

– otevírá a čistí 3. oko, vnitřní vidění

– propojuje hemisféry

III. stupeň SSS:

– probouzí hadí sílu. Propojuje s naší duší, posiluje nás vnitřně. Prosvětluje a pročišťuje naše bloky, strachy, svázanosti, stažení, závislosti, připoutanosti.

IV. stupeň SSS:

– pomáhá při práci s vnitřním dítětem

Zasvěcení probíhá formou osobní konzultace a meditace nebo ve formě skupinového semináře, během kterého dojde k zasvěcení (naladění) do prvních dvou stupňů. Transformační energie se zasvěcují přímo, na dálku nemají potřebou kvalitu.

Cena zasvěcení:

Dva stupně na dálku: Kč 800,-

Každý stupeň kontaktně: Kč 600,-