Shamballa 12D

Shamballa 12D je multidimenzionální systém, výrazně urychlující duchovní pokrok a výrazně navyšující vibrace. Níže je uveden výtah z komentáře Haridase Melchizedka, autora tohoto systému.
Shamballa 12D je předávána individuálně i skupinově, na dálku i kontaktně. Pokud je předávána kontaktně, je to ve formě jednodenního semináře, který je současně věnován úvodu a výkladu učení o JÁ JSEM.

Vše, co bude předáno vám, bylo dáno také mně. Skýtám vám možnost se na tom podílet. Z nejhlubšího srdce se s vámi o tyto věci dělím, dělím se o VŠECHNO. Všechny tyto energie, ke kterým jsem měl přístup, každý aspekt těchto energií, vám předávám. Zasvěcuji vás do nich a žehnám vám těmito energiemi. Bytosti, které se mnou spolupracují, má Boží Přítomnost JÁ JSEM, Melchizedek, Ježíš, andělé a archandělé, Saint Germain, Matka Marie, kolektivní vědomí Shambally, kterého jste i vy součástí, multi-galaktická rodina Světla. A také vy máte k těmto věcem přístup. Jste vším tím, čím jsem i já. Jste také tím, co představuje Ježíš a Saint Germain nebo jakákoliv jiná bytost z té duchovní říše, jste také tím, co představují andělé a ještě více – protože máte svobodnou vůli a oni ne. Nikdy toto všechno nezapomeňte a vždy si to připomínejte.

„Cokoliv vyslovíte, to se děje. Pokud si budete říkat: „Já jsem zcela zničen/a“ nebo „mám toho dost“, potom to tak budete tak rychle, že to ani nezpozorujete. A když si budete říkat: „Já jsem zcela šťasten/šťastna, hojnost je ve mně a okolo mne“, tak to tak bude. Když si budete říkat: „Já jsem zcela bez peněz“, stane se to. Stále dávejte pozor, jaká slova vyslovujete, avšak dávejte si ještě více pozor, až budete bytostmi dvanácté dimenze.

Poznání a zkušenosti získáme tak, že „prožijeme“ naše pocity, naše emoce. Jako bytosti s fyzickým tělem se vyjadřujeme naším emocionálním tělem. Nikde nám nebylo řečeno, že zpracování našich pocitů a emocí našeho emocionálního těla nemá význam, protože naše emocionální tělo je pro nás velkým darem. Můžeme s naším emocionálním tělem zažít velmi mnoho radosti a používat jej k našemu užitku. Avšak od této chvíle nesmíme již déle žít svým emocionálním tělem a musíme učinit bezpodmínečnou lásku stoprocentní součástí našeho života. Pokud se sám slyšíš říkat: „Člověče, jsem celý zmatený/á.“ potom se uvnitřni a vyslov: „Stop. Škrtnout tento výraz!“ A uvidíte, že začnete dávat pozor na afirmace, které v životě vyslovujete, protože jako tvůrci neustále afirmace produkujete. Tímto vysloveným slovem, touto afirmací si tvoříme všechny věci v našem životě a když se manifestují, ano, potom si je vlastně ani tak nepřejeme.

A zdá se, že to je ona cesta, která rozbila lidské vědomí. Trvale ohlašují lidé úmysl: JÁ JSEM…to či ono“. Když vyslovíme: „Já jsem to, co jsem“, potom tento výrok vytvoří spojení k naší Boží Přítomnosti JÁ JSEM a je to jedna z nejmocnějších manter, která existuje. A když si trvale říkáš: „Já jsem láska“, láska k tobě proudí. Když vyslovíš: „Jsem rozčilen/a“ nebo „Já mám vztek“, také to k tobě přijde. JÁ JSEM je silnou a mocnou afirmací a stále znovu ji lidé ve svém životě používají. A to je přesně to, co oživuje nejistotu, strachy v životě – je to oddělení. Nedostatek porozumění, jaké místo ve tvém životě zaujímá Bůh; nedostatek poznání, že tady a teď tvoření představuje dokonalost.

A protože všichni žijeme ve fyzickém těle a neseme v sobě pocity a emoce, není někdy vůbec tak jednoduché žít a zacházet s touto láskou, teď a tady. Stávají se věci, které velmi tvrdě narážejí na vaše emocionální těla a už opět padáme do svého původního naprogramování. A to je ten nástroj! A vzpomeneš si na pohled své matky, kterým na tebe pohlédla, kdykoliv si něco udělal/a. Nebo jsi věděl/a, že teď nějaká přijde, když se na tebe otec „takto“ podíval. Nebo ať již cokoliv jiného. A potom, náhle jsi v situaci, kdy se na tebe někdo dívá tak, jak to činili tvá matka nebo tvůj otec. Je to tebou zpracováno. Může to být tobě blízká osoba, tvůj partner, který neměl nic takového v úmyslu, skutečně. Něco takového nazýváme „podmíněnou reakcí“. Vyvalí se a k tomu stačí jen jeden pohled, vůně, barva nebo slovo, momentální stresová situace, najednou je všeho dost a (bum!). To všechno vychází ze tvého emocionálního těla. Také si myslíte: „No, co se to teď děje?“ „Ve mně dochází k nějakému procesu! Proč zpracovávám nyní všechny tyto krámy? Nevím, co se stalo! Nechápu, co tento proces spustilo, co jej uvedlo do chodu.“

Možná půjdeš nyní k té osobě, o které si myslíš, že spustila tento proces, ale vše to nemá s tou osobou nic společného. Jen když všechny tyto situace, tyto události přeměníte na LÁSKU, potom se to povede. JÁ JSEM harmonie a JÁ JSEM vyrovnanost, JÁ JSEM láska, všechno je dokonalost tady a teď.

S touto láskou, kterou v sobě neseme, bychom mohli ovlivnit neskutečně mnoho změn, s tímto neskutečným množstvím lásky, ke které máme přístup!

A tak bychom vás chtěli poprosit, zatímco se také permanentně měníte, abyste začali s tím, že budete sami sebe milovat, otevřete svá srdce pro SEBE SAMA, nebudete se soudit či hodnotit, až začnete procházet procesy, které vyžadují změnu smyslů, změnu vědomí. Přijměte to! Vaše Boží Přítomnost JÁ JSEM vás přivedla na tyto stránky, nějak, nějakým způsobem a tato skutečnost, že jste sem přišli a podílíte se na nějaké zkušenosti, která změní váš život, neznamená nic jiného, než že jste již ZMĚNILI SVŮJ ŽIVOT.

To ovšem neznamená, že vše z vašeho života zmizí, že se všechno zcela změní z dneška na zítřek. Znamená to, že jste rozšířili své vědomí, svou pozorovací schopnost. S tím přicházejí změny úhlu pohledu ve vztahu k tomu, jak reagujete na věci třídimenzionální reality. To tak také musí být. Tím není řečeno, že musíte opustit svou rodinu, svůj domov, svou práci, ne, to určitě ne. Znamená to, že změníte způsob nazírání, jak reagujete na všechny ty věci a stále více a více budete tuto LÁSKU integrovat do svých srdcí. A zatímco to pro sebe uskutečňujete, manifestují se jako vedlejší produkty vaší LÁSKY změny na Zemi a v multi-dimenzionálních skutečnostech.

Haridas Melchizedek, září 2000

Počet zasvěcení: 5, nutno absolvovat všechny stupně

Předpoklady: min. Usui II. stupně, Mahatmá, I. a II. stupeň Shamballa 1024

Cena: Kč 5.000,-