Metatronova krychle

Metatronova krychle je geometrický symbol, který je sestaven ze čtyř z pěti platónských těl, která jsou stavebními kameny veškerého stvoření a pořádku.

Platónská těla jsou tetraedr (čtyři trojúhelníky), hexaedr (kubus nebo krychle, tedy šest kvadrátů), oktaedr (osm trojúhelníků), dodekaedr (dvanáct pětiúhelníků) a ikosaedr (dvacet trojúhelníků).

Krátce byl symbol zmíněn i v knize Drunvalo Melchizedka „Květina života“. I když tato informace není přímo od něj nebo z jeho workshopu, je Drunvalo dle mého názoru ještě nejznámější osobou, která se o tomto tématu veřejně zmínila.

Podle „Enochova klíče“ je Metatron „Garment of Shaddai“ (tedy „Oděv Boží“). Viditelná manifestace božství jako „Oděv Otce“.

Všemocný, věčný pán a „Boží hlas“ Otce.

Tvůrce vnějších světů. Učitel a vůdce Epocha a tvůrce klíčů.

„Metatron je tvůrce elektronu“. V klíči 107:7 je psáno: „Aby bylo možno vstoupit do „mistrovské pyramidy Světla“ Otce, pyramidy za všemi centrálními kontrolními pyramidami, je třeba použít vlnové délky Metatrona, což dovoluje Metatronově fyzice Světla v tobě působit, takže můžeš vidět planetární pole Světla, která existují skrze všechny vyšší řády inteligence. Můžeš vidět, jak jsou hierarchie spojeny trůnem Otce. Klíč také říká, že Metatron „pracuje pravou a levou rukou Otce“.

V následujících grafikách můžeš vidět, jak je bytost, která je známá jako Metatron, umístěna na špici univerzální struktury, dokonce nad bodem Krista. Metatron stojí nad dualitou. Proto přivádí člověka denní použití geometrických symbolů, které jsou spojeny s touto bytostí, k poznání nejvyššího a největšího smyslu vlastní existence a inkarnací na této planetě.

Metatronova krychle je „vše obsahující“ díl geometrie.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena: Kč 2.000,-