Vajra Tummo Reiki

Vajra Tummo reiki (VTR) je varianta reiki, jejíž kořeny sahají do starých esoterických systémů Tibetu. Ranná forma VTR je nazývána Vajra gTummo. Vajra znamená „hromový klín“, ale také „diamantové žezlo“. Vajra jako symbol představuje v podstatě neproniknutelnost, nerozlomitelnost, nedělitelnost, nezničitelnost, atd. osvícení, stav Buddhy jako Ducha Vajry. Z hlediska buddhistického učení symbolizuje Vajra nerozlomitelnou kvalitu diamantů, nezničitelnou sílu hromového klínu a nedělitelnou čistotu prostoru.
gTummo nebo Tummo znamená „svatý oheň“. Z větší části je gTummo, příp. Tummo, které je také známé jako „kundalini“, částí tradiční jógy a je nazýváno „Šest jogínů z Naropy“. gTummo neznamená v tibetštině ani horký či teplý, nýbrž se také vztahuje na mystickou techniku, protože jím vytvořená energie není v prvé řadě uvažována k zahřátí těla uživatele, nýbrž k podpoře úsilí o dosažení spirituální dokonalosti.

VTR byla založena velmistrem Yanem Nurindrou a byla přijata vědomým channelovaným procesem, který se nazývá „Prana Shakti Samadhi“ od Nanebevzatého Mistra Tibetu. Od tohoto Nanebevzatého Mistra přijal také vědění o energii gTummo a možnost zakotvení Vajra gTummo.

Počet zasvěcení: 4

Předpoklady: min. 2. stupeň Usui reiki

Cena: Kč 2.500,-